SOM THE HUNTER

La nostra mirada sobre l'estratègia

1.
L’estratègia és un must, sense ella no es possible decidir.

2.
Requereix un set específic de capacitats i eines: escolta, anàlisi, reflexió i creació. Les necessitem totes.

3.
Pot ser complexa o exigent, per això, sempre hem d’ajudar tots els involucrats a entendre i apropiar-se del procés i dels resultats

4.
Els entregables no sempre es poden resumir, però sempre seran fàcils de comprendre i explicar.

5.
La qualitat de l’output és proporcional a l’input que es rep.

6.
L’estratègia sempre es basa en la confiança i és un esforç compartit i en equip.

7.
Ha de tenir una visió tant a llarg com a curt termini.

8.
Ha de ser flexible i adaptable.

9.
És tan important per a una companyia Fortune 500 com per a una botiga de barri.

10.
S’executa a cada decisió que pren una companyia, des dels plans estratègics, fins a l’activació local a la botiga de la cantonada.


L'estratègia pot canviar ràpidament les coses:

Quan els primers resultats de l’estratègia comencen a aparèixer, les coses poden canviar.

Ho sabem i no tenim cap problema a anar adaptant-nos als canvis. Dissenyem els projectes tenint això en compte.

Comptem amb metodologies i processos sòlids que, depenent de les necessitats i evolució del projecte, poden ser modificats

Reunim constantment evidències per aterrar l’estratègia d’una manera senzilla però poderosa.