Avís Legal

Informació general

El lloc web www.thehunterprojects.com/es (d’ara endavant, el “Lloc web”) és propietat de The Hunter Projects, S.L. (d’ara endavant, “The Hunter”), societat legalment constituïda a l’empara de la legislació espanyola amb domicili social al C/ París, núm. 193, pl. 2, pta. 6, 08036 Barcelona (Espanya), NIF núm. B-65167975, telèfon 936671031 i adreça electrònica barcelona@thehunterprojects.com. Així mateix, The Hunter està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 41452, foli 64 i full B-385426.

De la mateixa manera, la titularitat de la pàgina web https://www.thehunterprojects.com/ca/the-catch/ integrada en el Lloc web correspon a The Hunter.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos del Lloc web o que hi estiguin associats, a títol enunciatiu però no limitador, dels seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, incloent qualsevol modificació, actualització i versions noves així com qualsevol signe distintiu (registrat o no), marca, nom comercial, know-how, drets d’autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent al Lloc web, són propietat exclusiva de The Hunter o són utilitzats per aquesta sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars d’aquests drets, títols o interessos.

En aquest sentit, l’usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple fet d’utilitzar el nostre Lloc web i/o de qualsevol de les seves funcionalitats, per la qual cosa, en cap moment aquest ús es considerarà com una autorització o llicència per utilitzar els continguts de la pàgina web amb finalitats diferents de les que es tenen en compte en aquest avís legal.

En virtut de tot això, queda prohibida, sense la corresponent autorització de The Hunter o, si escau, dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial, la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altra forma d’explotació sobre el Lloc web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts, així com el seu codi font i tots aquells elements que conformin l’estructura i aparença o look&feel. Així mateix, l’usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, fer enginyeria inversa o fer obres derivades del software que suporta el funcionament i accés al Lloc web i dels serveis que conté.

Només es permeten la reproducció i la comunicació pública en l’àmbit internacional dels textos inclosos en el Lloc web i, si escau, en els recursos facilitats als usuaris registrats a The Catch mitjançant l’enviament periòdic de contingut, a qualsevol usuari que hi accedeixi, sense finalitats directament ni indirectament comercials, sempre que se’n respecti la integritat; és a dir, sense que en cap cas pugui deformar-se, modificar-se, o alterar-se de qualsevol forma, i sempre que se citi expressament la font i la URL de la manera següent: “Web de The Hunter Projects https://thehunterprojects.com”. En aquest sentit, The Hunter agraeix als mitjans de comunicació, centres d’estudi, particulars i tercers que difonguin el Lloc web i que, en qualsevol cas, per fer-ho, incorporin un enllaç a aquest des dels seus respectius webs i/o publicacions, sempre que la incorporació d’aquests vincles i enllaços es comuniqui a The Hunter través de l’adreça electrònica: barcelona@thehunterprojects.com.

L’incompliment de qualsevol de les disposicions que s’estipulen aquí comportarà que The Hunter exerceixi en contra de l’infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent la facultat de reclamar els danys i perjudicis que corresponguin.