Política de privacitat

A The Hunter Projects, S.L. (d’ara endavant, “The Hunter”) som conscients de la importància de respectar la privacitat que exigeix l’actual regulació i ens comprometem a protegir la seguretat, la integritat, la veracitat i la confidencialitat de totes les dades personals d’usuaris que tractem.

A través d’aquesta Política de privacitat us informem sobre com recollim, tractem i protegim les vostres dades personals quan accediu a la nostra pàgina web, i també us proporcionem informació sobre els vostres drets pel que fa a la privacitat i a la protecció que us proporciona la normativa vigent. Per això, us recomanem que llegiu atentament la nostra Política de privacitat.

Aquesta Política de privacitat s’aplica a les dades que obtenim dels nostres clients, proveïdors, sol·licitants d’informació, candidats a llocs de treballs i, en general, a tots els usuaris del nostre lloc web o tercers amb qui ens puguem relacionar.

Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és The Hunter. A continuació, us detallem les nostres dades de contacte:

 • Raó social: The Hunter Projects, S.L.
 • Codi NIF: B-65167975
 • Adreça: C/ París, núm. 193, pl. 2, pta. 6, 08036 Barcelona
 • Telèfon: 936671031
 • Adreça electrònica: barcelona@thehunterprojects.com

Quina informació recopilem?

A través del nostre lloc web recopilem la informació personal que compartiu amb nosaltres per mitjà del formulari de registre integrat en la nostra pàgina web The Catch, o quan exerciu els vostres drets en matèria de protecció de dades personals. All formulari de registre se sol·liciten dades identificatives com el nom, l’adreça electrònica, el telèfon de contacte i l’adreça postal; així mateix, per gestionar l’exercici dels vostres drets, tractarem dades identificatives com l’adreça electrònica, l’adreça postal i el DNI.

També recollim informació que el vostre navegador web ens envia automàticament quan visita la nostra pàgina web, amb la finalitat d’analitzar el comportament de la vostra navegació i millorar-ne l’experiència.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

A continuació, us descrivim les finalitats del tractament de les vostres dades:

 • Gestionar i tramitar el registre a la nostra pàgina The Catch.
 • Enviar mensualment per correu electrònic els recursos estratègics de The Catch.
 • Gestionar la vostra relació comercial pel que fa als serveis que oferim.
 • Conèixer les vostres preferències de navegació al nostre lloc web per personalitzar i millorar els nostres serveis.
 • Gestionar la resposta a l’exercici dels vostres drets pel que fa a la protecció de dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Estem legitimats per tractar i processar la informació que ens proporcioneu, quan aquesta informació sigui necessària per gestionar el registre a la nostra pàgina The Catch fet a través del formulari de registre del nostre lloc web, i quan The Hunter utilitzi les dades relatives a les vostres preferències de navegació, amb base legitimadora del tractament en el nostre interès legítim de tramitar el vostre registre a The Catch i millorar la vostra experiència de navegació al nostre lloc web.

Així mateix, la base legítima per tractar les vostres dades, pel que fa a la gestió de la relació comercial existent, és l’execució contractual.

En els casos en què processem les vostres dades per enviar informació comercial per correu electrònic, com és l’enviament dels recursos i el contingut únic i original de The Catch, actuarem sobre la base legítima del vostre consentiment exprés atorgat prèviament per a aquest tractament concret.

De la mateixa manera, tractarem les vostres dades per al compliment d’obligacions legals que ens siguin aplicables; a títol enunciatiu, però no limitador, la gestió de la resposta quan exerciu els vostres drets de protecció de dades personals.

Durant quant temps conservem les dades?

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats que es detallen en aquesta Política; no obstant això, quan necessitem el vostre consentiment, es conservaran les seves dades fins que retireu aquest consentiment. En aquest aspecte, sempre respectarem els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació, i ens limitarem al que sigui estrictament necessari per a les finalitats del seu tractament.

Posteriorment, The Hunter bloquejarà les vostres dades personals per tal d’impedir-ne el tractament, llevat que es requereixi posar-les a disposició d’administracions públiques, tribunals, entitats d’arbitratge i mediació, per complir amb les obligacions legals que se’n poguessin derivar.

A qui comuniquem les vostres dades? Fem transferències internacionals?

Les vostres dades podran comunicar-se a tercers únicament i exclusivament per garantir la prestació dels serveis que us oferim. A aquest efecte, no cedirem les vostres dades a tercers amb finalitats diferents de les indicades, llevat que hi hagi una obligació legal.

Transferirem les vostres dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu només amb les finalitats que es descriuen en aquesta Política i, en qualsevol cas, es fa d’acord amb els articles del 44 al 50 del RGPD.

Quins drets teniu pel que fa al tractament de les vostres dades?

Teniu dret a obtenir informació sobre el tractament que The Hunter fa sobre les vostres dades personals. Concretament, teniu els drets següents:

 • Accedir a les vostres dades personals. Aquest dret us permet rebre una còpia de les dades personals vostres que tractem per comprovar les dades de manera legítima.
 • Rectificar les vostres dades personals. En el cas que la informació que tenim vostre estigui incompleta o sigui inexacta, tindreu el dret de sol·licitar-ne la correcció.
 • Suprimir les vostres dades personals. Podreu sol·licitar la supressió de la vostra informació personal en els casos en què les vostres dades ja no es requereixin per dur a terme la finalitat per a la qual van ser recopilades, quan retireu el vostre consentiment en els casos en què aquest sigui la base legítima del tractament, sempre que us hi oposeu i no prevalguin altres motius, quan les vostres dades siguin tractades il·lícitament o en els casos en què la supressió respongui al compliment d’una obligació legal.
 • Limitar el tractament de les vostres dades personals. Teniu el dret de limitar el tractament de les vostres dades sempre que es doni algun dels casos següents: en el moment en què impugni l’exactitud de les vostres dades, sempre que el tractament sigui il·lícit i us oposeu a la supressió de les vostres dades, quan necessiteu que tractem les vostres dades fins i tot quan The Hunter ja no ho necessiti o mentre es verifica la legitimitat de la vostra oposició al tractament.
 • Transmetre les vostres dades personals a un altre responsable del tractament. Podreu sol·licitar que The Hunter transfereixi les vostres dades personals a un altre responsable, quan el tractament estigui basat en el consentiment o s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Oposar-se al tractament de les vostres dades. Teniu el dret d’oposar-vos al tractament de les vostres dades en qualsevol moment quan el tractament estigui basat en l’interès públic o en l’interès legítim de The Hunter, o quan la finalitat del seu tractament sigui el màrqueting directe.

Podreu exercir els drets esmentats enviant un correu electrònic a barcelona@thehunterprojects.com o per correu postal a l’adreça C/ París, núm. 193, pl. 2, pta. 6, 08036 Barcelona, adjuntant una còpia del vostre document d’identitat. Respondrem a les vostres peticions tan aviat com sigui possible, com a màxim en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la sol·licitud. En determinades circumstàncies, el termini es podrà prorrogar dos (2) mesos més, cas en què us informarem oportunament dins el termini d’un (1) mes des de la recepció de la vostra sol·licitud.

Podeu fer reclamacions davant l’autoritat de protecció de dades?

Si penseu que el tractament de les vostres dades infringeix la normativa pel que fa a la protecció de dades, o bé considereu que no hem satisfet l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent: www.aepd.es/es.

En qualsevol cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres a través de l’adreça electrònica barcelona@thehunterprojects.com, amb la finalitat d’intentar solucionar qualsevol discrepància d’una manera amistosa.

Hi ha la possibilitat de modificar aquesta Política de privacitat?

The Hunter es reserva el dret a modificar la Política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, i per respondre a canvis organitzacionals.

No limitarem els drets que us corresponguin d’acord amb aquesta Política de privacitat ni farem modificacions especialment rellevants de la Política de privacitat sense informar-vos-en prèviament.

En aquest sentit, publicarem totes les modificacions en aquesta pàgina i, si són significatives, en farem una notificació més destacada (per exemple, us enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta determinats aspectes, i en casos limitats, fins i tot us tornaríem a sol·licitar el vostre consentiment).